Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/36679/Johan Forssell
<<<<<  >>>>>

Johan Forssell
svensk moderat riksdagsledamot och minister


Wikidata/Q5737622  (foto)

Kategori A = annat

Född 1979-12-08 lördag

Ålder idag den 13 juni:
44 år, 6 mån, 5 dagar, totalt 16259 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill