Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/24679/Christian Wilhelmsson
<<<<<  >>>>>

Christian Wilhelmsson
svensk fotbollsspelare


Wikidata/Q276284  (foto)

Kategori S = sport/idrott, mera känd (?)

Född 1979-12-08 lördag

Ålder idag den 17 maj:
42 år, 5 mån, 9 dagar, totalt 15501 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill