Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/30292/Marie Wall
<<<<<  >>>>>

Marie Wall
svensk handbollsspelare


Wikidata/Q21706652  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1992-04-03 fredag

Ålder idag den 24 april:
32 år, 0 mån, 21 dagar, totalt 11709 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill