Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/19492/Sara Shirpey
<<<<<  >>>>>

Sara Shirpey
svensk skådespelerska


Wikidata/Q108700173  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1992-04-03 fredag

Ålder idag den 24 april:
32 år, 0 mån, 21 dagar, totalt 11709 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill