Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/23960/Kenneth Branagh
<<<<<  >>>>>

Kenneth Branagh
irländsk skådespelare


Wikidata/Q55294  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1960-12-10 lördag

Ålder idag den 21 september:
62 år, 9 mån, 11 dagar, totalt 22930 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill