Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/16560/Anders Eldebrink
<<<<<  >>>>>

Anders Eldebrink
svensk ishockeyspelare och tränare


Wikidata/Q245858  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1960-12-11 söndag

Ålder idag den 4 december:
62 år, 11 mån, 24 dagar, totalt 23003 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill