Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/23951/Hélene Anderson
<<<<<  >>>>>

Hélene Anderson
svensk konstnär och kriminalinspektör


Wikidata/Q20049475  (foto)

Kategori A = annat

Född 1951-08-07 tisdag

Ålder idag den 26 september:
71 år, 1 mån, 19 dagar, totalt 25983 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill