Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/57551/Fritte Friberg
<<<<<  >>>>>

Fritte Friberg
svensk skådespelare


Wikidata/Q5743287  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1951-08-07 tisdag

Ålder idag den 4 december:
72 år, 3 mån, 28 dagar, totalt 26417 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill