Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/23865/Björk Gudmundsdottir
<<<<<  >>>>>

Björk Gudmundsdottir
isländsk artist


Wikidata/Q42455  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1965-11-21 söndag

Ålder idag den 4 december:
58 år, 0 mån, 13 dagar, totalt 21197 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill