Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/12865/Alexander Siddig
<<<<<  >>>>>

Alexander Siddig
brittisk skådespelare


Wikidata/Q311165  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1965-11-21 söndag

Ålder idag den 4 december:
58 år, 0 mån, 13 dagar, totalt 21197 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill