Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/18363/Ronald Koeman
<<<<<  >>>>>

Ronald Koeman
nederländsk fotbollsspelare och tränare


Wikidata/Q192635  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1963-03-21 torsdag

Ålder idag den 13 juni:
61 år, 2 mån, 23 dagar, totalt 22365 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill