Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/16163/Mary Scheer
<<<<<  >>>>>

Mary Scheer
amerikansk skådespelerska


Wikidata/Q434825  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1963-03-19 tisdag

Ålder idag den 30 mars:
60 år, 0 mån, 11 dagar, totalt 21926 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill