Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/12773/Oswaldo Sánchez
<<<<<  >>>>>

Oswaldo Sánchez
mexikansk fotbollsspelare


Wikidata/Q354327  (foto)

Kategori S = sport/idrott, mera känd (?)

Född 1973-09-21 fredag

Ålder idag den 29 jan:
48 år, 4 mån, 8 dagar, totalt 17662 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill