Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/22473/Roger Kihlblom
<<<<<  >>>>>

Roger Kihlblom
svensk skådespelare


Wikidata/Q22705003  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1973-09-20 torsdag

Ålder idag den 26 september:
49 år, 0 mån, 6 dagar, totalt 17903 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill