Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/11072/Lotti Törnros
<<<<<  >>>>>

Lotti Törnros
svensk skådespelerska


Wikidata/Q4983800  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1972-08-22 tisdag

Ålder idag den 4 december:
51 år, 3 mån, 13 dagar, totalt 18731 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill