Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/66772/Ben Affleck
<<<<<  >>>>>

Ben Affleck
amerikansk skådespelare


Wikidata/Q483118  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1972-08-15 tisdag

Ålder idag den 21 september:
51 år, 1 mån, 6 dagar, totalt 18664 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill