Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/79775/Fredrik Bergström
<<<<<  >>>>>

Fredrik Bergström
svensk badmintonspelare

Kategori S = sport/idrott

Född 1975-03-19 onsdag

Ålder idag den 30 mars:
48 år, 0 mån, 11 dagar, totalt 17543 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Wikidata/Q466432
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill