Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/79033/Akihito
<<<<<  >>>>>

Akihito
japansk fd. kejsare


Wikidata/Q37979  (foto)

Kategori A = annat, mera känd (?)

Född 1933-12-23 lördag

Ålder idag den 17 maj:
88 år, 4 mån, 25 dagar, totalt 32287 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill