Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/77087/Soran Ismail
<<<<<  >>>>>

Soran Ismail
svensk komiker


Wikidata/Q5824756  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1987-12-03 torsdag

Ålder idag den 5 juni:
35 år, 6 mån, 2 dagar, totalt 12968 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill