Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/77056/Alan Ruck
<<<<<  >>>>>

Alan Ruck
amerikansk skådespelare


Wikidata/Q498263  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1956-07-01 söndag

Ålder idag den 25 okt:
65 år, 3 mån, 24 dagar, totalt 23857 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill