Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/76581/Alexander Fleming
<<<<<  >>>>>

Alexander Fleming    †
brittisk bakteriolog som upptäckte penicillinet och därefter blev nobelpristagare


Wikidata/Q37064  (foto)

Kategori V = vetenskap

Född 1881-08-06 lördag
Avliden 1955-03-11 fredag

Född för 142 år, 11 mån, 8 dagar sedan, totalt 52207 dagar

Avled vid en ålder av 73 år, 7 mån, 5 dagar, totalt 26879 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill