Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/76576/Johan David Valerius
<<<<<  >>>>>

Johan David Valerius    †
svensk ämbetsman och skald


Wikidata/Q2302669  (foto)

Kategori A = annat

Född 1776-01-13 lördag
Avliden 1852-08-04 onsdag

Född för 247 år, 10 mån, 22 dagar sedan, totalt 90540 dagar

Avled vid en ålder av 76 år, 6 mån, 22 dagar, totalt 27962 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill