Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/76558/Peter Borossy
<<<<<  >>>>>

Peter Borossy
svensk radioprogramledare

Kategori U = underhållning

Född 1958-09-24 onsdag

Ålder idag den 26 september:
64 år, 0 mån, 2 dagar, totalt 23378 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q5582851
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill