Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/76240/Percy Sledge
<<<<<  >>>>>

Percy Sledge    †
amerikansk sångare


Wikidata/Q445862  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1940-11-25 måndag
Avliden 2015-04-14 tisdag

Född för 82 år, 0 mån, 3 dagar sedan, totalt 29953 dagar

Avled vid en ålder av 74 år, 4 mån, 19 dagar, totalt 27168 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill