Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/73854/Ken Olin
<<<<<  >>>>>

Ken Olin
amerikansk skådespelare, bl.a. i Spanarna på Hill Street


Wikidata/Q1198176  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1954-07-30 fredag

Ålder idag den 4 december:
69 år, 4 mån, 5 dagar, totalt 25329 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill