Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/73792/Elsa Carlsson (skådespelare)
<<<<<  >>>>>

Elsa Carlsson (skådespelare)    †
svensk skådespelerska


Wikidata/Q4941942  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1892-02-13 lördag
Avliden 1978-10-13 fredag

Född för 132 år, 0 mån, 19 dagar sedan, totalt 48231 dagar

Avled vid en ålder av 86 år, 8 mån, 0 dagar, totalt 31653 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill