Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/72890/Vilhelm Julinder
<<<<<  >>>>>

Vilhelm Julinder
svensk skådespelare


Wikidata/Q5894030  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1890-09-26 fredag
Avliden 1974-07-21 söndag

Född för 131 år, 0 mån, 29 dagar sedan, totalt 47876 dagar

Avled vid en ålder av 83 år, 9 mån, 25 dagar, totalt 30613 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill