Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/72811/William Golding
<<<<<  >>>>>

William Golding    †
brittisk författare


Wikidata/Q44183  (foto)

Kategori A = annat

Född 1911-09-18 måndag
Avliden 1993-06-19 lördag

Född för 112 år, 8 mån, 25 dagar sedan, totalt 41177 dagar

Avled vid en ålder av 81 år, 9 mån, 1 dagar, totalt 29860 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill