Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/72627/Gunnar Bucht
<<<<<  >>>>>

Gunnar Bucht
svensk kompositör


Wikidata/Q2785814  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1927-08-05 fredag

Ålder idag den 26 september:
95 år, 1 mån, 21 dagar, totalt 34751 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill