Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/72247/Erik Hivju
<<<<<  >>>>>

Erik Hivju
norsk skådespelare (överste Birger Eriksen på Oscarsborg i Kungens val)


Wikidata/Q4585283  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1947-09-24 onsdag

Ålder idag den 26 september:
75 år, 0 mån, 2 dagar, totalt 27396 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Wikipedia på norska, bokmål

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill