Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/70872/Patrik Isaksson
<<<<<  >>>>>

Patrik Isaksson
svensk sångare


Wikidata/Q3499149  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1972-08-03 torsdag

Ålder idag den 26 september:
50 år, 1 mån, 23 dagar, totalt 18316 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill