Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/70485/Erkan Zengin
<<<<<  >>>>>

Erkan Zengin
svensk fotbollsspelare


Wikidata/Q1355014  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1985-08-05 måndag

Ålder idag den 26 september:
37 år, 1 mån, 21 dagar, totalt 13566 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill