Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/70382/Philip Nossmy
<<<<<  >>>>>

Philip Nossmy
svensk häcklöpare

Kategori S = sport/idrott, mera känd (?)

Född 1982-12-06 måndag

Ålder idag den 17 maj:
39 år, 5 mån, 11 dagar, totalt 14407 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Wikidata/Q3379059
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill