Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/69778/Carl Peter Hagberg
<<<<<  >>>>>

Carl Peter Hagberg    †
svensk präst


Wikidata/Q2527336  (foto)

Kategori A = annat

Född 1778-11-22 söndag
Avliden 1841-09-15 onsdag

Född för 243 år, 10 mån, 4 dagar sedan, totalt 89062 dagar

Avled vid en ålder av 62 år, 9 mån, 23 dagar, totalt 22942 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill