Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/68847/Glenn Close
<<<<<  >>>>>

Glenn Close
amerikansk skådespelerska


Wikidata/Q372311  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1947-03-19 onsdag

Ålder idag den 30 mars:
76 år, 0 mån, 11 dagar, totalt 27770 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill