Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/68675/Yoshikatsu Kawaguchi
<<<<<  >>>>>

Yoshikatsu Kawaguchi
japansk fotbollsspelare


Wikidata/Q208550  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1975-08-15 fredag

Ålder idag den 26 september:
47 år, 1 mån, 11 dagar, totalt 17209 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill