Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/68167/Kristen Johnston
<<<<<  >>>>>

Kristen Johnston
amerikansk skådespelerska


Wikidata/Q234096  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1967-09-20 onsdag

Ålder idag den 29 jan:
54 år, 4 mån, 9 dagar, totalt 19855 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill