Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/68091/Pontus Jansson
<<<<<  >>>>>

Pontus Jansson
svensk fotbollsspelare


Wikidata/Q1355390  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1991-02-13 onsdag

Ålder idag den 3 mars:
33 år, 0 mån, 18 dagar, totalt 12072 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill