Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/67385/Emil Jönsson
<<<<<  >>>>>

Emil Jönsson
svensk längdskidåkare


Wikidata/Q704239  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1985-08-15 torsdag

Ålder idag den 26 september:
37 år, 1 mån, 11 dagar, totalt 13556 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill