Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/66738/Lena Wennberg
<<<<<  >>>>>

Lena Wennberg
svensk ekonom och skribent

Kategori A = annat

Född 1938-09-21 onsdag

Ålder idag den 4 december:
85 år, 2 mån, 13 dagar, totalt 31120 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q16616086
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill