Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/65772/Fabian Bengtsson
<<<<<  >>>>>

Fabian Bengtsson
svensk företagare

Kategori A = annat

Född 1972-11-25 lördag

Ålder idag den 28 november:
50 år, 0 mån, 3 dagar, totalt 18265 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q5570160
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill