Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/65419/Gert Fredriksson
<<<<<  >>>>>

Gert Fredriksson    †
svensk kanotist


Wikidata/Q360653  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1919-11-21 fredag
Avliden 2006-07-05 onsdag

Född för 104 år, 0 mån, 13 dagar sedan, totalt 37999 dagar

Avled vid en ålder av 86 år, 7 mån, 14 dagar, totalt 31638 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill