Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/64972/Liam Gallagher
<<<<<  >>>>>

Liam Gallagher
brittisk Oasis-medlem


Wikidata/Q216708  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1972-09-21 torsdag

Ålder idag den 4 december:
51 år, 2 mån, 13 dagar, totalt 18701 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill