Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/64764/Rosie Perez
<<<<<  >>>>>

Rosie Perez
amerikansk skådespelerska


Wikidata/Q234076  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1964-09-06 söndag

Ålder idag den 5 juni:
58 år, 8 mån, 29 dagar, totalt 21456 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill