Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/64259/David Hyde Pierce
<<<<<  >>>>>

David Hyde Pierce
amerikansk skådespelare och komiker


Wikidata/Q373976  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1959-04-03 fredag

Ålder idag den 24 april:
65 år, 0 mån, 21 dagar, totalt 23763 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill