Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/63671/Alfonso Ribeiro
<<<<<  >>>>>

Alfonso Ribeiro
amerikansk skådespelare och programledare


Wikidata/Q447691  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1971-09-21 tisdag

Ålder idag den 4 december:
52 år, 2 mån, 13 dagar, totalt 19067 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill