Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/63657/Viveca Ringmar
<<<<<  >>>>>

Viveca Ringmar
svensk programledare

Kategori U = underhållning

Född 1957-09-24 tisdag

Ålder idag den 26 september:
65 år, 0 mån, 2 dagar, totalt 23743 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q4974915
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill