Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/63583/Oskar Linnros
<<<<<  >>>>>

Oskar Linnros
svensk sångare, låtskrivare och rappare


Wikidata/Q4993071  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1983-08-15 måndag

Ålder idag den 26 september:
39 år, 1 mån, 11 dagar, totalt 14287 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill