Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/63241/Bo Svenson
<<<<<  >>>>>

Bo Svenson
svensk-amerikansk skådespelare


Wikidata/Q636212  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1941-02-13 torsdag

Ålder idag den 3 mars:
83 år, 0 mån, 18 dagar, totalt 30334 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill