Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/63182/Gustaf Hellström
<<<<<  >>>>>

Gustaf Hellström    †
svensk författare och journalist, ledamot av Svenska Akademien


Wikidata/Q5799669  (foto)

Kategori A = annat

Född 1882-08-28 måndag
Avliden 1953-02-27 fredag

Född för 140 år, 3 mån, 0 dagar sedan, totalt 51226 dagar

Avled vid en ålder av 70 år, 5 mån, 30 dagar, totalt 25750 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill